ПАРТНЬОРИ - ПЛЕВЕН

Партньори в ПЛЕВЕН

 1. ул. Генерал Владимир Вазов 91, II-ра клинична база на УМБАЛ "Д-р Георги Странски"ПЛЕВЕН1II-ра клинична база на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" Плевен - (13 юни)ул. Генерал Владимир Вазов 91, II-ра клинична база на УМБАЛ "Д-р Георги Странски"
   ПЛЕВЕН
  064886696
  II-ра клинична база на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" Плевен - (13 юни)ул. Генерал Владимир Вазов 91, II-ра клинична база на УМБАЛ "Д-р Георги Странски"
   ПЛЕВЕН
  064886696
 2. УЛ.САН СТЕФАНО 4ПЛЕВЕН2АРАРАТ ФАРМА ЕООДУЛ.САН СТЕФАНО 4
   ПЛЕВЕН
  АРАРАТ ФАРМА ЕООДУЛ.САН СТЕФАНО 4
   ПЛЕВЕН
 3. МОЛ, ПЛОЩАД СВОБОДА 25ПЛЕВЕН3АРАРАТ ФАРМА МОЛ ПЛЕВЕНМОЛ, ПЛОЩАД СВОБОДА 25
   ПЛЕВЕН
  АРАРАТ ФАРМА МОЛ ПЛЕВЕНМОЛ, ПЛОЩАД СВОБОДА 25
   ПЛЕВЕН
 4. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 108ПЛЕВЕН4ВАСИЛКА ЛИЛОВСКА ЕООДВАСИЛ ЛЕВСКИ 108
   ПЛЕВЕН
  ВАСИЛКА ЛИЛОВСКА ЕООДВАСИЛ ЛЕВСКИ 108
   ПЛЕВЕН
 5. УЛ. САН-СТЕФАНО 1ПЛЕВЕН5ГАЛЕНА ЕООД-АПТЕКА 2УЛ. САН-СТЕФАНО 1
   ПЛЕВЕН
  ГАЛЕНА ЕООД-АПТЕКА 2УЛ. САН-СТЕФАНО 1
   ПЛЕВЕН
 6. ЖК.СТОРГОЗИЯ, ДКЦ №3ПЛЕВЕН6ГАЛЕНА ЕООД-АПТЕКА 3ЖК.СТОРГОЗИЯ, ДКЦ №3
   ПЛЕВЕН
  ГАЛЕНА ЕООД-АПТЕКА 3ЖК.СТОРГОЗИЯ, ДКЦ №3
   ПЛЕВЕН
 7. ул. П.Р.Славейков 59, ет. 2ПЛЕВЕН7Доц. д-р Ивелина Йорданова - (21 юни и 19 юли)ул. П.Р.Славейков 59, ет. 2
   ПЛЕВЕН
  0878 840 912
  Доц. д-р Ивелина Йорданова - (21 юни и 19 юли)ул. П.Р.Славейков 59, ет. 2
   ПЛЕВЕН
  0878 840 912
 8. ул. Панега 28, ДКЦ 1ПЛЕВЕН8Д-р Камелия Вековска - (6 юни 10-11ч.)ул. Панега 28, ДКЦ 1
   ПЛЕВЕН
  064 899 200
  Д-р Камелия Вековска - (6 юни 10-11ч.)ул. Панега 28, ДКЦ 1
   ПЛЕВЕН
  064 899 200
 9. Княз Ал.Батенберг І 7ПЛЕВЕН9ЕЛА-2000Княз Ал.Батенберг І 7
   ПЛЕВЕН
  ЕЛА-2000Княз Ал.Батенберг І 7
   ПЛЕВЕН
 10. ПЛЕВЕН,УЛ."ЦАР СИМЕОН"2ПЛЕВЕН10ЕЛИ-ЕЛЕНА МИХОВА ЕТ-ЗДРАВЕПЛЕВЕН,УЛ."ЦАР СИМЕОН"2
   ПЛЕВЕН
  ЕЛИ-ЕЛЕНА МИХОВА ЕТ-ЗДРАВЕПЛЕВЕН,УЛ."ЦАР СИМЕОН"2
   ПЛЕВЕН
 11. С.БРЕСТ,ОБЩИНА ГУЛЯНЦИПЛЕВЕН11ЗАХИРФАРМАС.БРЕСТ,ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
   ПЛЕВЕН
  ЗАХИРФАРМАС.БРЕСТ,ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
   ПЛЕВЕН
 12. УЛ. ИВАН ВАЗОВ 9ПЛЕВЕН12ИЛИЯНА ТИШЕВА 93 ЕТУЛ. ИВАН ВАЗОВ 9
   ПЛЕВЕН
  ИЛИЯНА ТИШЕВА 93 ЕТУЛ. ИВАН ВАЗОВ 9
   ПЛЕВЕН
 13. УЛ.ГЕОРГИ КОЧЕВ 59ПЛЕВЕН13ИМПУЛС 1 ЧАУЛ.ГЕОРГИ КОЧЕВ 59
   ПЛЕВЕН
  ИМПУЛС 1 ЧАУЛ.ГЕОРГИ КОЧЕВ 59
   ПЛЕВЕН
 14. УЛ.САН СТЕФАНО 12ПЛЕВЕН14ИМПУЛС 2 ЧАУЛ.САН СТЕФАНО 12
   ПЛЕВЕН
  ИМПУЛС 2 ЧАУЛ.САН СТЕФАНО 12
   ПЛЕВЕН
 15. УЛ.ЦАР БОРИС 12ПЛЕВЕН15КАТИ-КАТЯ ТОШЕВА 1 ЕООДУЛ.ЦАР БОРИС 12
   ПЛЕВЕН
  КАТИ-КАТЯ ТОШЕВА 1 ЕООДУЛ.ЦАР БОРИС 12
   ПЛЕВЕН
 16. УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 96ПЛЕВЕН16ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА ЕТ АВИЦЕНАУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 96
   ПЛЕВЕН
  ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА ЕТ АВИЦЕНАУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 96
   ПЛЕВЕН
 17. ПЛЕВЕН,УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"192ПЛЕВЕН17МАРЕШКИ 3- ПЛЕВЕН ЦЕНТЪР НОВПЛЕВЕН,УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"192
   ПЛЕВЕН
  МАРЕШКИ 3- ПЛЕВЕН ЦЕНТЪР НОВПЛЕВЕН,УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"192
   ПЛЕВЕН
 18. ДАНАИЛ ПОПОВ 15ПЛЕВЕН18МАРЕШКИ 6-ПЛЕВЕН СУПЕР НОВАДАНАИЛ ПОПОВ 15
   ПЛЕВЕН
  МАРЕШКИ 6-ПЛЕВЕН СУПЕР НОВАДАНАИЛ ПОПОВ 15
   ПЛЕВЕН
 19. К-С ДРУЖБА БЛ.331ПЛЕВЕН19МАРИАНА ДИКОВА-АВИЦЕНАК-С ДРУЖБА БЛ.331
   ПЛЕВЕН
  МАРИАНА ДИКОВА-АВИЦЕНАК-С ДРУЖБА БЛ.331
   ПЛЕВЕН
 20. УЛ.КАТЯ ПОПОВА 2ПЛЕВЕН20МАРУСЯ ДОЧЕВА ЕТ /БОЯНА ЧАУЛ.КАТЯ ПОПОВА 2
   ПЛЕВЕН
  МАРУСЯ ДОЧЕВА ЕТ /БОЯНА ЧАУЛ.КАТЯ ПОПОВА 2
   ПЛЕВЕН
 21. ПЛЕВЕНПЛЕВЕН21ПЛАМЕН БОЖИДАРОВ МИНКОВПЛЕВЕН
   ПЛЕВЕН
  ПЛАМЕН БОЖИДАРОВ МИНКОВПЛЕВЕН
   ПЛЕВЕН
 22. ул.ГЕНА ДИМИТРОВА 1ПЛЕВЕН22ПОЛИФАРМ ЕТ-СЕЛЕКТА ЧАул.ГЕНА ДИМИТРОВА 1
   ПЛЕВЕН
  ПОЛИФАРМ ЕТ-СЕЛЕКТА ЧАул.ГЕНА ДИМИТРОВА 1
   ПЛЕВЕН
 23. ПЛЕВЕН,УЛ."ТРИТЕ БОРА"24ПЛЕВЕН23ПРОМЕТЕЙ - ПЛЕВЕНПЛЕВЕН,УЛ."ТРИТЕ БОРА"24
   ПЛЕВЕН
  ПРОМЕТЕЙ - ПЛЕВЕНПЛЕВЕН,УЛ."ТРИТЕ БОРА"24
   ПЛЕВЕН
 24. УЛ"Д.ПОПОВ"16ПЛЕВЕН24САНИТА-САШКА ТОДОРОВА ЕООДУЛ"Д.ПОПОВ"16
   ПЛЕВЕН
  САНИТА-САШКА ТОДОРОВА ЕООДУЛ"Д.ПОПОВ"16
   ПЛЕВЕН
 25. ПЛЕВЕН УЛ.САН СТЕФАНО 80ПЛЕВЕН25СЕЙБА КАУФЛАНД ПЛЕВЕНПЛЕВЕН УЛ.САН СТЕФАНО 80
   ПЛЕВЕН
  СЕЙБА КАУФЛАНД ПЛЕВЕНПЛЕВЕН УЛ.САН СТЕФАНО 80
   ПЛЕВЕН
 26. ГРЕНАДИРСКА 119,КАУФЛАНД ПЛЕВЕН 2 - ВОДЕНПЛЕВЕН26СЕЙБА КАУФЛАНД ПЛЕВЕН 2ГРЕНАДИРСКА 119,КАУФЛАНД ПЛЕВЕН 2 - ВОДЕН
   ПЛЕВЕН
  СЕЙБА КАУФЛАНД ПЛЕВЕН 2ГРЕНАДИРСКА 119,КАУФЛАНД ПЛЕВЕН 2 - ВОДЕН
   ПЛЕВЕН
 27. ЖК "СТОРГОЗИЯ"79ПЛЕВЕН27СЕЙБА СТОРГОЗИЯ - ПЛЕВЕНЖК "СТОРГОЗИЯ"79
   ПЛЕВЕН
  СЕЙБА СТОРГОЗИЯ - ПЛЕВЕНЖК "СТОРГОЗИЯ"79
   ПЛЕВЕН
 28. ДАНАИЛ ПОПОВ 16ПЛЕВЕН28СУБРА - ПЛЕВЕНДАНАИЛ ПОПОВ 16
   ПЛЕВЕН
  СУБРА - ПЛЕВЕНДАНАИЛ ПОПОВ 16
   ПЛЕВЕН
 29. ПЛЕВЕН,УЛ."ИВАН МИНДИЛИКОВ"1 ПАНОРАМА ПЛЕВЕН МОЛПЛЕВЕН29СУБРА ПАНОРАМА - ПЛЕВЕНПЛЕВЕН,УЛ."ИВАН МИНДИЛИКОВ"1 ПАНОРАМА ПЛЕВЕН МОЛ
   ПЛЕВЕН
  СУБРА ПАНОРАМА - ПЛЕВЕНПЛЕВЕН,УЛ."ИВАН МИНДИЛИКОВ"1 ПАНОРАМА ПЛЕВЕН МОЛ
   ПЛЕВЕН
 30. ПЛЕВЕН,УЛ."ДАНАИЛ ПОПОВ"15ПЛЕВЕН30СУПЕР НОВА - ПЛЕВЕНПЛЕВЕН,УЛ."ДАНАИЛ ПОПОВ"15
   ПЛЕВЕН
  СУПЕР НОВА - ПЛЕВЕНПЛЕВЕН,УЛ."ДАНАИЛ ПОПОВ"15
   ПЛЕВЕН
 31. АСЕН ХАЛАЧЕВ 9ПЛЕВЕН31ТЕРА-АЛБЕНА ИГНАТОВА ЕТАСЕН ХАЛАЧЕВ 9
   ПЛЕВЕН
  ТЕРА-АЛБЕНА ИГНАТОВА ЕТАСЕН ХАЛАЧЕВ 9
   ПЛЕВЕН
 32. УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 74ПЛЕВЕН32ФАРМА ИНВЕСТ КОНСУЛТ АПТ.1 НОВУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 74
   ПЛЕВЕН
  ФАРМА ИНВЕСТ КОНСУЛТ АПТ.1 НОВУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 74
   ПЛЕВЕН
 33. УЛ.ГЕОРГИ КОЧЕВ 57ПЛЕВЕН33ФАРМА ИНВЕСТ КОНСУЛТ АПТ.2 НОВУЛ.ГЕОРГИ КОЧЕВ 57
   ПЛЕВЕН
  ФАРМА ИНВЕСТ КОНСУЛТ АПТ.2 НОВУЛ.ГЕОРГИ КОЧЕВ 57
   ПЛЕВЕН
 34. УЛ.ВЛАДИМИР БУРМОВ 28ПЛЕВЕН34ФАРМА ИНВЕСТ КОНСУЛТ АПТ.3 НОВУЛ.ВЛАДИМИР БУРМОВ 28
   ПЛЕВЕН
  ФАРМА ИНВЕСТ КОНСУЛТ АПТ.3 НОВУЛ.ВЛАДИМИР БУРМОВ 28
   ПЛЕВЕН
 35. ПЛЕВЕН, УЛ."САН СТЕФАНО"42ПЛЕВЕН35ФАРМА ИНВЕСТ КОНСУЛТ АПТЕКА 5 - ПЛЕВЕНПЛЕВЕН, УЛ."САН СТЕФАНО"42
   ПЛЕВЕН
  ФАРМА ИНВЕСТ КОНСУЛТ АПТЕКА 5 - ПЛЕВЕНПЛЕВЕН, УЛ."САН СТЕФАНО"42
   ПЛЕВЕН
 36. УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2 АПТЕКА 2ПЛЕВЕН36ФАРМА ЛЕК ПЛЕВЕНУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2 АПТЕКА 2
   ПЛЕВЕН
  ФАРМА ЛЕК ПЛЕВЕНУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2 АПТЕКА 2
   ПЛЕВЕН
 37. С.БУКОВЛЪКПЛЕВЕН37ФАРМА МЕДИКА -МАЛИНА ЦОНЧЕВА ЕТС.БУКОВЛЪК
   ПЛЕВЕН
  ФАРМА МЕДИКА -МАЛИНА ЦОНЧЕВА ЕТС.БУКОВЛЪК
   ПЛЕВЕН
 38. ПЛЕВЕН,УЛ."ГЕОРГИ КОЧЕВ" 8АПЛЕВЕН38ФАРМАР - БОЛНИЦАПЛЕВЕН,УЛ."ГЕОРГИ КОЧЕВ" 8А
   ПЛЕВЕН
  ФАРМАР - БОЛНИЦАПЛЕВЕН,УЛ."ГЕОРГИ КОЧЕВ" 8А
   ПЛЕВЕН
 39. ПЛЕВЕН УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 64ПЛЕВЕН39ФАРМАР ЧАПЛЕВЕН УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 64
   ПЛЕВЕН
  ФАРМАР ЧАПЛЕВЕН УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 64
   ПЛЕВЕН
 40. ПЛЕВЕН ,ул.МУСАЛА 7ПЛЕВЕН40ФЕНИКС 4-ПЛЕВЕНПЛЕВЕН ,ул.МУСАЛА 7
   ПЛЕВЕН
  ФЕНИКС 4-ПЛЕВЕНПЛЕВЕН ,ул.МУСАЛА 7
   ПЛЕВЕН
 41. ПЛЕВЕН,УЛ."ДАНАИЛ ПОПОВ"16ПЛЕВЕН41ФЕНИКС 5 ДОМ НА КНИГАТА - ПЛЕВЕНПЛЕВЕН,УЛ."ДАНАИЛ ПОПОВ"16
   ПЛЕВЕН
  ФЕНИКС 5 ДОМ НА КНИГАТА - ПЛЕВЕНПЛЕВЕН,УЛ."ДАНАИЛ ПОПОВ"16
   ПЛЕВЕН
 42. ПЛЕВЕН УЛ.ГЕОРГИ КОЧЕВ 39 БЛ.РОСИЦА ВХ.БПЛЕВЕН42ФЕНИКС РОСИЦАПЛЕВЕН УЛ.ГЕОРГИ КОЧЕВ 39 БЛ.РОСИЦА ВХ.Б
   ПЛЕВЕН
  ФЕНИКС РОСИЦАПЛЕВЕН УЛ.ГЕОРГИ КОЧЕВ 39 БЛ.РОСИЦА ВХ.Б
   ПЛЕВЕН
 43. Ж.К СТОРГОЗИЯ 80 Ч-ЩЕ РАКИТИНПЛЕВЕН43ЧАНГАЛОВИ ЧАЖ.К СТОРГОЗИЯ 80 Ч-ЩЕ РАКИТИН
   ПЛЕВЕН
  ЧАНГАЛОВИ ЧАЖ.К СТОРГОЗИЯ 80 Ч-ЩЕ РАКИТИН
   ПЛЕВЕН
 44. ул.Освобождение 12ПЛЕВЕН44ЯНКУЛОВА-МАЧУГАНСКА СД-ЦИТО ЧАул.Освобождение 12
   ПЛЕВЕН
  ЯНКУЛОВА-МАЧУГАНСКА СД-ЦИТО ЧАул.Освобождение 12
   ПЛЕВЕН
 • Reference point
 • Грижа
 • Грижа и грим