• Начало>
 • УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ТОЗИ САЙТ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ТОЗИ САЙТ

Resources\Visuels\V4\Headers\Articles\INT\v_header_article_default.jpg

Добре дошли на сайта, посветен на марката La Roche-Posay и достъпен на следния URL www.laroche-posay.bg ("Сайтът").

Моля, прочетете внимателно следните Условия за използване, които регулират употребата на този Сайт. Чрез използването на този Сайт се счита, че вие безрезевно приемате тези Условия за използване.  
Този сайт е създаден от Cosmétique Active International, партньорска компания с капитал от 18.630 евро, със седалище Avenue du Président Wilson №28, 03200 Виши, Франция, регистрирано в търговския и трудов регистър на Cusset под номер 350 760 559, имейл адрес: webmaster@laroche-posay.com (оттук наричана "Компанията" или "ние").
Директор: Michael Pierlovisi

Този сайт се хоства от корпорацията Verizon France, чиито данни за контакт са представени в края на тази страница.

1. ДОСТЪП ДО САЙТА

За да имате достъп до този сайт и да го използвате, трябва да имате навършени 18 години и трябва да имате валиден e-mail адрес. Ако нямате навършени 18 години, е необходимо предварително разрешение от вашите родители.Възможно е да поискаме от вас да попълните задължителни полета, отбелязани като такива със звезда. Ако случаят е такъв, вие трябва да попълните тези полета, преди да влезете в Сайта. Неточна и непълна регистрация не се приема.Вие приемате, че данните, които ни предоставяте и които се съхраняват в нашата информационна система, са точни и служат като доказателство за вашата самоличност. Моля, информирайте ни за всички приложими промени в тези данни.Достъпът до Сайта и/или определени негови Сегменти може да изисква използване на лични кодове за достъп. Ако случаят е такъв, отговорността за запазването на тези кодове в тайна е ваша отговорност. Вие можете да променяте кодовете по всяко време. Броят опити за достъп до Сайта и/или определени негови Сегменти обаче може да е ограничен, за да се предотврати използването на тези кодове с цел измама. Моля, информирайте ни, ако имате информация за използване на кодове с цел измама.При неспазване на правилата, описани в тези „Условия за ползване” ние си запазваме правото да прекратим достъпа ви до Сайта. Ако случаят е такъв, ние ще ви информираме възможно най-бързо. Въпреки че се стараем да поддържаме непрекъснат достъп до Сайта, ние не ви гарантираме достъп при всякакви обстоятелства. В действителност може да има прекъсване на достъпа до Сайта поради поддръжка, актуализация и други причини, които са извън нашия контрол.

2. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Сайтът и съставните му елементи (търговски марки, изображения, текст, видеоклипове и пр.) са защитени от авторски права. Разработката на този Сайт е значителна инвестиция и обща работа на нашите екипи. Поради тази причина, освен ако тук изрично не е постановено друго, ние не ви даваме никакво друго право освен правото да се консултирате със Сайта само за ваша лична и поверителна употреба. Не се разрешава никакво използване, репродукция и представяне нито на Сайта (изцяло и частично), нито на съставните му елементи, в никакви медии за никакви цели, включително и търговски цели. По изключение ние можем изрично да ви разрешим да възпроизведете и/или да представите целия Сайт или част от него в определени медии. Всички искания за такова разрешение трябва да се изпращат на следния e-mail адрес: contact-bulgaria@laroche-posay.com3. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

На първо място, искаме да ви напомним, че ползването на сайта предполага да имате необходимите хардуерни и софтуерни ресурси за ползване на интернет.Освен това искаме да ви напомним, че интернет не позволява гарантиране на сигурността, достъпността и интегритета на преноса на данни и че ние съответно не можем да носим отговорност за грешки, пропуски, загуба на данни, закъснения и неизправности (включително, но не само последствия от вируси) на комуникационните линии, хардуера и софтуера, които ние не контролираме, нито носим отговорност за неразрешена употреба и евентуално влошаване на съдържанието, публикувано в този Сайт.а. Общи задължения на ПотребителяНие защитаваме ценностите толерантност и уважение към правата на другите. Точно по тази причина Сайтът не може да се използва като преносител на расистки, насилнически, ксенофобски, зловредни, непристойни и незаконни предложения.Използвайки този Сайт, вие се съгласявате да не:

 • разпространявате вредно, клеветническо, неразрешено и зловредно съдържание, да не нарушавате поверителността и авторските права на изображенията, да не подбуждате насилие, расова и етническа омраза;
 • използвате Сайта за политически, рекламни и пропагандаторски цели;
 • публикувате промоционално и рекламно съдържание;
 • отклонявате Дискусионното Пространство от целта, за която е предназначено , включително да го използвате с цел запознанства;
 • разпространявате информация или съдържание, които могат да обидят млади хора и деца;
 • извършвате незаконни дейности, включително нарушаване на авторски права върху софтуер, търговски марки, снимки, изображения, текст, видеоклипове и пр.
Искаме да подчертаем, че за да публикувате съдържание в този Сайт, вие трябва да притежавате всички права и/или разрешения за такова съдържание. Затова ви препоръчваме да не публикувате съдържание (в частност снимки), показващо съвременна архитектура, рекламни творби и снимки на дизайнерски облекла, на които е видима търговската марка (инициали, лого, цветен код на марката и пр.). Отбелязваме, че в този Сайт не се приема съдържание, показващо непълнолетни лица (включително и не само снимки и видеоклипове).

б. Специфични разпоредби за определени СегментиНа този Сайт за вас може да са достъпни различни Сегменти: Съдържание за изтегляне, Онлайн приложения, Потребителско съдържание, Дискусионно пространство и пр. („ Сегментите „).(i) Съдържание за изтеглянеНие може да направим достъпно съдържание, което вие имате право да изтеглите („Съдържание за изтегляне”). Когато изтегляте или използвате такова Съдържание за изтегляне, се смята, че вие сте се съгласили да го използвате в съответствие с тези Условия за ползване.Ние ви предоставяме само за лично и частно ползване, свободно от заплащане на авторско право и от гледна точка на законовата защита на авторските права - непрехвърляемо право, да използвате Съдържанието за изтегляне. Всяко възпроизвеждане, представяне, промяна и разпространение на Съдържанието за изтегляне е предмет на предварително изрично разрешение от наша страна. Всички искания за такова разрешение трябва да ни се изпращат предварително на следния адрес: contact@vichy.bg(ii) Онлайн приложенияНие може да предоставим в този Сайт софтуерни приложения („Онлайн приложения”). Ние ви предоставяме само за лично и частно ползване, свободно от заплащане на авторско право и от гледна точка на законовата защита на авторските права - неизключително и непрехвърляемо право, да използвате Онлайн приложенията. Вие се съгласявате да не променяте, приспособявате, възпроизвеждате, коригирате и разпространявате Онлайн приложенията, както и всички търговски марки и заглавия, съдържащи се в тези Онлайн приложения и/или всякакви медии/носители, свързани с тях. Всяко съдържание, което евентуално сте създали или произвели с Онлайн приложенията, ще се счита за Потребителско съдържание (описано в раздел (iii) “Потребителско съдържание”.Моля, информирайте ни за всяка аномалия, която евентуално може да засяга Онлайн приложенията на адрес: contact@vichy.bg. Ние ще положим всички усилия да коригираме възможно най-бързо всяка такава аномалия.Ако сме ви предоставили инструмент/приложение, позволяващо редакция на изображения (в частност с цел виртуален тест на козметичен продукт), вие приемате и се съгласявате, че този инструмент/приложение може да се използва само за ваши лични цели и съгласно предназначението. Вие нямате право да използвате този инструмент/приложение по начин, който може да бъде неуважителен, вреден и/или нарушаващ правата на други лица. Следователно вие нямате право да променяте и/или показвате на изображения на други лица без предварителното изрично съгласие на тези лица. И накрая, вие нямате право без нашето предварително, изрично съгласие да променяте и/или показвате нито изцяло, нито частично, съдържанието (променено или непроменено с помощта на този инструмент/приложение), предоставено от инструмента/приложението (особено съдържание, показващо манекени/модели).(iii) Потребителско съдържание и Потребителски действияПотребителско съдържание. Ние може да направим достъпно на Сайта пространство, посветено на потребителско съдържание като например текстове, снимки, видеоклипове и пр. („Потребителско съдържание”).Когато ни предоставяте потребителско съдържание, вие автоматично ни предоставяте за безвъзмездно ползване вечен, неотменим, неизключителен и важащ за целия свят лиценз да използваме, копираме, променяме, адаптираме, редактираме, разпространяваме, превеждаме, създаваме производни произведения, да включваме в други произведения, да разпространяваме и да използваме по друг начин това Потребителско съдържание (изцяло или частично) във всякакви медии (включително без ограничение в този Сайт).Вие изрично ни предоставяте правото да използваме Потребителското съдържание в собствените ни уебсайтове, но и в уебсайтовете на други лица, най-вече в т.нар. „социални мрежи” (като Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion и пр. Заявяваме, че нашият Сайт не се управлява и не се спонсора по никакъв начин от тези уебсайтове на други лица), включително плъгини и приложения в тези уебсайтове на други лица, които могат да бъдат достъпни от Сайта и които по-нататък ще бъдат наричани „Уебсайтове на други лица”.Вие потвърждавате и приемате, че използването на тези социални мрежи се управлява от условията, зададени от тези социални мрежи. Следователно вие приемате и се съгласявате, че горните условия са обвързващи за нас, когато използваме Съдържанието. Поради това ние не можем да носим отговорност за всяко използване от нас или от друго лице на съдържанието в съответствие с условията, установени от социалните мрежи и най-вече, но без ограничение, по отношение на обхвата на правата, срока на правата и заличаването на Потребителското съдържание.Вие сте единствено отговорни за всякакви претенции на други лица, свързани с използването на Съдържание в съответствие с условията на социалните мрежи.Без отношение към горното вие декларирате и гарантирате, че сте получили всички необходими разрешения от всички бенефициенти на Потребителското съдържание по отношение на такова използване в социални мрежи.И накрая, вие потвърждавате и се съгласявате (и потвърждавате, че сте информирали всички бенефициенти и сте получили тяхното съгласие), че това Съдържание може да е предмет на “вирусна” комуникация (комуникация от уста на уста) на уебсайтовете на тези други лица и че ние не носим никаква отговорност в това отношение.Всяко потребителско съдържание, което публикувате в този Сайт, е изцяло ваш избор и ваша отговорност. Ние обаче бихме искали да ви напомним, че Потребителското съдържание не трябва да влиза в противоречие с действащото законодателство и приетите стандарти за морал и че то не трябва да нарушава правата на другите. В тази връзка ние си запазваме правото по всяко време да премахваме Потребителско съдържание, което е явно незаконно и/или противоречащо на приетите стандарти за морал и/или нарушаващо правата на другите.Потребителски действия. Чрез Уебсайтове на други лица за вас в Сайта са достъпни някои действия като споделяне, коментиране и/или оценяване на Съдържание, действие наричани по-нататък „Потребителски действия”.Когато предприемете Потребителско действие в или чрез Уебсайт на друго лице, вие ни позволявате да имаме достъп до някои базови данни от акаунта ви в Уебсайта на другото лице (включително име, снимка от профила, пол, дата на раждане, мрежи, потребителски идентификации, списък от приятели и друга информация, която е съобщена на всички, както и личности, които следвате и/или които ви следват, коментарите и/или оценките, които правите, наричани по-нататък „Публична информация”), като това се прави с цел работа на тези Потребителски действия.Напомняме ви, че Публичната информация, която ни предоставяте в или чрез Уебсайт на други лица, е публично оповестена и може да бъде видяна от всеки, който посещава Сайта или е член на Уебсайта на другото лице. Ние не носим отговорност за публикуването на вашата Публична информация и използването й от страна на други потребители.Ако вече не желаете вашата Публична информация да се публикува в нашия Сайт, вие сте единствено отговорни за настройките за личната ви информация и за акаунта си в Уебсайтовете на другите лица. Ние не носим отговорност за времето от промяната на настройките за вашите лични данни до заличаването на дейността в нашия Сайт или в интернет.Моля, информирайте ни за всяко Потребителско съдържание, което изглежда незаконно и/или противоречащо на общоприетите стандарти за морал и/или изложените тук принципи и/или нарушаващо правата на другите на следния адрес: contact@vichy.bg(iv) БлогНие може да ви дадем достъп в този Сайт до съдържание, което ви позволява да изразите собствено мнение („Блог”).Използвайки Блога, вие изрично се съгласявате да спазвате приложимото законодателство, общоприетите стандарти за морал, принципите изложени тук и в Картата на блога, както и да се съобразявате с правата на другите.Моля, информирайте ни за всяка комуникация, която изглежда незаконна и/или противоречаща на общоприетите стандарти за морал и/или принципите изложени тук и в Хартата на блога и/или нарушаваща правата на другите на следния адрес: contactbulgaria@laroche-posay.com

4. ИНФОРМАЦИЯ В САЙТА

А. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИНие полагаме усилия да ви предоставяме точна и актуална информация. Въпреки това преносът на данни и информация по интернет не гарантира абсолютна техническа надеждност и затова ние не можем да гарантираме точността на всички данни в този Сайт.Освен това искаме да подчертаем, че в достъпната на този Сайт информация може да има неточности и пропуски, дължащи се в някои случаи на намеса на други лица. Моля, информирайте ни за всякакви грешки и пропуски на e-mail адрес: contactbulgaria@laroche-posay.comБ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕОсвен ако не е предвидено друго, продуктите и услугите, които ви представяме, не са предложение за продажба, а са общо представяне на обхвата на продуктите и услугите, които разпространяваме в страната, в която работи този Сайт.C. СЪВЕТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКАСъветите в този Сайт и/или инструментите за диагностика са елементарни симулации, предназначени за получаване на експертни козметични съвети. Предоставяната от тях индикативната информация в никакъв случай не заменя медицинската диагноза или клиничната консултация, нито е заместител на медицинското лечение. Следователно, ние не гарантираме пълното ви удовлетворение от съветите вследствие на използването на тези инструменти и не носим отговорност за действията ви вследствие на тези съвети.За всякаква допълнителна информация или при каквито и да е съмнения ви препоръчваме да се консултирате с вашия личен лекар и/или да ни пишете на следния адрес: contactbulgaria@laroche-posay.comД. ХИПЕРЛИНКОВЕХиперлинковете в този Сайт може да ви отведат в Уебсайтове на други лица с някаква цел (участие в социална мрежа, информация или e-бизнес), чието съдържание ние не контролираме. Ние не носим никаква отговорност за съдържанието и/или поведението на тези Уебсайтове на други лица. Поради това ние не гарантираме нито достоверността, нито точността на информацията и/или съдържанието, публикувани на тези Уебсайтове на други лица. Практиките в обработката на личните данни на тези Уебсайтове на други лица може да се различава от нашата. Съветваме ви да се осведомите за политиката за личните данни на тези Уебсайтове на трети лица, защото ние не контролираме тяхната обработка и събиране на лични данни. Поради това и тъй като тези хиперлинкове са включени в този Сайт, за да улесним навигацията ви в интернет, консултирането с тези Уебсайтове на други лица е изцяло ваш избор и ваша изключителна отговорност.Освен това, ако искате да създадете хиперлинкове към този Сайт, трябва предварително да поискате нашето разрешение на адрес: contactbulgaria@laroche-posay.comE. БИСКВИТКИБисквитките са малки файлове, които остават във вашия компютър, когато навигирате в даден уебсайт (като например страниците, в които се влиза, датата и часа на влизането и пр.) и които могат да бъдат прочетени при посещението ви в същия уебсайт.За да се възползвате от всички функции на Сайта, ви препоръчваме да настроите браузъра си да приема бисквитки. Искаме да подчертаем, че бисквитките не ни позволяват да ви идентифицираме и че информацията, записана от бисквитките на вашия компютър се пази 6 месеца.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

Ние можем да събираме ваши лични данни, особено когато вие: (i) се регистрирате за услуга; (ii) изтегляте Съдържание за изтегляне; (iii) използвате Сегмент и/или инструмент за диагностика; (iv) се регистрирате за игра/състезание; (v) ни изпращате e-mail; (vi) давате отговори в проучване или анкета; или (vii) взаимодействате със Сайта през Уебсайт на друго лице или директно в Уебсайта на друго лице.Тези лични данни се обработват в съответствие с нашата Политика за лични данни, която е налична на Сайта. Тези данни се обработват автоматично и могат да бъдат използвани по три различни начина:

 • Статистически проучвания: ние компилираме и проучваме вашите лични данни (и страниците, които сте посетили, и рекламите, върху които сте кликнали), за да дефинираме вашия профил и да приспособим по-добре услугите си към вашите очаквания. Тези статистически проучвания са строго конфиденциални;
 • Наблюдение на връзките с клиентите: ако вие ни изпратите съобщение, данните се пазят и използват за изпращане на отговор на вашето запитване и с цел да можем да проследим това запитване
 • Предоставяне на услуги: изпращане на новини, достъп до определени пространства за съвети и пр.
 • Персонализация на вашето посещение в Сайта
 • Освен това, ако сте дали разрешение като сте отметнали полето за тази цел, ние може да дадем вашите данни на наши партньори.
Съгласно разпоредбите на приложимото законодателство за личните данни, вие имате право да разкривате, коригирате, допълвате и заличавате данните, които са свързани с вас. За да упражните това свое право, е достатъчно да ни изпратите  e-mail с доказателство за вашата идентичност на адрес: contactbulgaria@laroche-posay.com

6. ПРОМЯНА НА САЙТА И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Ние можем да променяме съдържанието и информацията в този Сайт и можем да променяме тези Условия на ползване включително, но не само с цел спазване на ново законодателство и/или разпоредби и/или подобряване на Сайта. Всички промени и/или допълнения ще бъдат включени в тези Условия за ползване.


7. ХОСТИНГ

Този Сайт се хоства от корпорацията Verizon France, дружество с ограничена отговорност със седалище „Терас Боялдо” № 100/101, Пюто 92800, Франция [100 Terrasse Boieldieu 92800 Puteaux, France], регистрирано в Търговския и фирмен регистър на гр. Нантер под номер 39851716900023.

Участници

LA ROCHE-POSAY
Avenue René Levayer
BP 23
86270 LA ROCHE POSAY (France)
CAPITAL SOCIAL 379.721,000 EUR – RCS LRPLP : 306 688 714 RCS Poitiers

Verizon France SAS
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
La Défense
92800 Puteaux France
Siret 398 517 169 RCS Nanterre
Tel: +33 (1) 53 75 82 00

Apotamox
70, rue des Marais
72000 Le Mans
www.apotamox.com
Siret 393 143 722 RCS Le Mans
Tel: +33 (2) 43 14 10 10 

 • Facebook
 • Pin

Препоръчваме

Вижте всички статии