0
Обратно към laroche-posay.bg
Save your skin

Какво представлява избелване на корали?

Img_Какво представлява избелване на корали?

Избелването на корали е процес, при който коралите губят отличителния си цвят, тъй като живеещите в тях симбиотични микроводорасли умират поради промени в океанската вода. Тъй като водораслите доставят на много корали до 90% от своята енергия чрез процес на фотосинтеза, избелването в крайна сметка води до измиране на някои видове корали. Феноменът се проявява предимно поради температурни промени, болестотворни бактерии, замърсяване и окисляване на океана поради увеличаването на емисиите на парникови газове в атмосферата.


Причиняват ли мощните слънчеви филтри на La Roche-Posay избелване на коралите?

И двата основни филтъра на La Roche-Posay - Mexoryl SX и Mexoryl XL - са преминали задълбочени тестове по отношение на морската среда. При екотоксикологично изпитване, 5-седмичната експозиция на тези филтри при концентрации, по-високи от тези в морската вода, не предизвиква избелване на коралите, нито оказва отрицателно въздействие върху симбиотичните микроводорасли по коралите.


Експедицията Tara Pacific 2016-2018: изключителен принос за изследването на коралите в света

Tara Expeditions, частна френска нестопанска инициатива, в сътрудничество с научни институти организира кампании за проучване и по-добро разбиране на въздействието на климатичните промени и екологичната криза на световните океани от 2003 г. насам.

La Roche-Posay се радва на сътрудничеството на L'Oréal Group с Tara Expeditions по нов, двугодишен изследователски проект в Азиатско-тихоокеанския регион. Целта му е да се проведе иновативно проучване на коралови рифове в партньорство със CNRS*, Paris Sciences et Lettres** и Scientific Centre of Monaco***.

Целите са двустранни: да се открие скритото разнообразие на коралите и да се разберат по-добре техните способности за адаптиране към климатичните промени.


* Centre Nationale de la Recherche Scientifique, French National Scientific Research Center (Център за научно-изследователска дейност, Френски национален научноизследователски център)
** Paris-based research university (Парижки изследователски университет)
*** An oceanographic research center committed to the preservation of marine life (Океанографски изследователски център, ангажиран с опазването на морския живот)

НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА ЗА МЕН

Нашият метод от 3 стъпки, за да се предпазите от вредите на слънцето

loading : 0,853 sec