УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ТОЗИ САЙТ

Img_УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ТОЗИ САЙТ

Добре дошли на сайта, посветен на марката La Roche-Posay и достъпен на следния URL www.laroche-posay.bg ("Сайтът").

Моля, прочетете внимателно следните Условия за използване, които регулират употребата на този Сайт. Чрез използването на този Сайт се счита, че вие безрезевно приемате тези Условия за използване.  
Този сайт е създаден от Cosmétique Active International, партньорска компания с капитал от 18.630 евро, със седалище Avenue du Président Wilson №28, 03200 Виши, Франция, регистрирано в търговския и трудов регистър на Cusset под номер 350 760 559, имейл адрес: [email protected] (оттук наричана "Компанията" или "ние").
Директор: Michael Pierlovisi

Този сайт се хоства от корпорацията Verizon France, чиито данни за контакт са представени в края на тази страница.

1. ДОСТЪП ДО САЙТА

За да имате достъп до този сайт и да го използвате, трябва да имате навършени 18 години и трябва да имате валиден e-mail адрес. Ако нямате навършени 18 години, е необходимо предварително разрешение от вашите родители.Възможно е да поискаме от вас да попълните задължителни полета, отбелязани като такива със звезда. Ако случаят е такъв, вие трябва да попълните тези полета, преди да влезете в Сайта. Неточна и непълна регистрация не се приема.Вие приемате, че данните, които ни предоставяте и които се съхраняват в нашата информационна система, са точни и служат като доказателство за вашата самоличност. Моля, информирайте ни за всички приложими промени в тези данни.Достъпът до Сайта и/или определени негови Сегменти може да изисква използване на лични кодове за достъп. Ако случаят е такъв, отговорността за запазването на тези кодове в тайна е ваша отговорност. Вие можете да променяте кодовете по всяко време. Броят опити за достъп до Сайта и/или определени негови Сегменти обаче може да е ограничен, за да се предотврати използването на тези кодове с цел измама. Моля, информирайте ни, ако имате информация за използване на кодове с цел измама.При неспазване на правилата, описани в тези „Условия за ползване” ние си запазваме правото да прекратим достъпа ви до Сайта. Ако случаят е такъв, ние ще ви информираме възможно най-бързо. Въпреки че се стараем да поддържаме непрекъснат достъп до Сайта, ние не ви гарантираме достъп при всякакви обстоятелства. В действителност може да има прекъсване на достъпа до Сайта поради поддръжка, актуализация и други причини, които са извън нашия контрол.

2. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Сайтът и съставните му елементи (търговски марки, изображения, текст, видеоклипове и пр.) са защитени от авторски права. Разработката на този Сайт е значителна инвестиция и обща работа на нашите екипи. Поради тази причина, освен ако тук изрично не е постановено друго, ние не ви даваме никакво друго право освен правото да се консултирате със Сайта само за ваша лична и поверителна употреба. Не се разрешава никакво използване, репродукция и представяне нито на Сайта (изцяло и частично), нито на съставните му елементи, в никакви медии за никакви цели, включително и търговски цели. По изключение ние можем изрично да ви разрешим да възпроизведете и/или да представите целия Сайт или част от него в определени медии. Всички искания за такова разрешение трябва да се изпращат на следния e-mail адрес: [email protected]3. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

На първо място, искаме да ви напомним, че ползването на сайта предполага да имате необходимите хардуерни и софтуерни ресурси за ползване на интернет.Освен това искаме да ви напомним, че интернет не позволява гарантиране на сигурността, достъпността и интегритета на преноса на данни и че ние съответно не можем да носим отговорност за грешки, пропуски, загуба на данни, закъснения и неизправности (включително, но не само последствия от вируси) на комуникационните линии, хардуера и софтуера, които ние не контролираме, нито носим отговорност за неразрешена употреба и евентуално влошаване на съдържанието, публикувано в този Сайт.а. Общи задължения на ПотребителяНие защитаваме ценностите толерантност и уважение към правата на другите. Точно по тази причина Сайтът не може да се използва като преносител на расистки, насилнически, ксенофобски, зловредни, непристойни и незаконни предложения.Използвайки този Сайт, вие се съгласявате да не:

 • разпространявате вредно, клеветническо, неразрешено и зловредно съдържание, да не нарушавате поверителността и авторските права на изображенията, да не подбуждате насилие, расова и етническа омраза;
 • използвате Сайта за политически, рекламни и пропагандаторски цели;
 • публикувате промоционално и рекламно съдържание;
 • отклонявате Дискусионното Пространство от целта, за която е предназначено , включително да го използвате с цел запознанства;
 • разпространявате информация или съдържание, които могат да обидят млади хора и деца;
 • извършвате незаконни дейности, включително нарушаване на авторски права върху софтуер, търговски марки, снимки, изображения, текст, видеоклипове и пр.
Искаме да подчертаем, че за да публикувате съдържание в този Сайт, вие трябва да притежавате всички права и/или разрешения за такова съдържание. Затова ви препоръчваме да не публикувате съдържание (в частност снимки), показващо съвременна архитектура, рекламни творби и снимки на дизайнерски облекла, на които е видима търговската марка (инициали, лого, цветен код на марката и пр.). Отбелязваме, че в този Сайт не се приема съдържание, показващо непълнолетни лица (включително и не само снимки и видеоклипове).

б. Специфични разпоредби за определени СегментиНа този Сайт за вас може да са достъпни различни Сегменти: Съдържание за изтегляне, Онлайн приложения, Потребителско съдържание, Дискусионно пространство и пр. („ Сегментите „).(i) Съдържание за изтеглянеНие може да направим достъпно съдържание, което вие имате право да изтеглите („Съдържание за изтегляне”). Когато изтегляте или използвате такова Съдържание за изтегляне, се смята, че вие сте се съгласили да го използвате в съответствие с тези Условия за ползване.Ние ви предоставяме само за лично и частно ползване, свободно от заплащане на авторско право и от гледна точка на законовата защита на авторските права - непрехвърляемо право, да използвате Съдържанието за изтегляне. Всяко възпроизвеждане, представяне, промяна и разпространение на Съдържанието за изтегляне е предмет на предварително изрично разрешение от наша страна. Всички искания за такова разрешение трябва да ни се изпращат предварително на следния адрес: [email protected](ii) Онлайн приложенияНие може да предоставим в този Сайт софтуерни приложения („Онлайн приложения”). Ние ви предоставяме само за лично и частно ползване, свободно от заплащане на авторско право и от гледна точка на законовата защита на авторските права - неизключително и непрехвърляемо право, да използвате Онлайн приложенията. Вие се съгласявате да не променяте, приспособявате, възпроизвеждате, коригирате и разпространявате Онлайн приложенията, както и всички търговски марки и заглавия, съдържащи се в тези Онлайн приложения и/или всякакви медии/носители, свързани с тях. Всяко съдържание, което евентуално сте създали или произвели с Онлайн приложенията, ще се счита за Потребителско съдържание (описано в раздел (iii) “Потребителско съдържание”.Моля, информирайте ни за всяка аномалия, която евентуално може да засяга Онлайн приложенията на адрес: [email protected] Ние ще положим всички усилия да коригираме възможно най-бързо всяка такава аномалия.Ако сме ви предоставили инструмент/приложение, позволяващо редакция на изображения (в частност с цел виртуален тест на козметичен продукт), вие приемате и се съгласявате, че този инструмент/приложение може да се използва само за ваши лични цели и съгласно предназначението. Вие нямате право да използвате този инструмент/приложение по начин, който може да бъде неуважителен, вреден и/или нарушаващ правата на други лица. Следователно вие нямате право да променяте и/или показвате на изображения на други лица без предварителното изрично съгласие на тези лица. И накрая, вие нямате право без нашето предварително, изрично съгласие да променяте и/или показвате нито изцяло, нито частично, съдържанието (променено или непроменено с помощта на този инструмент/приложение), предоставено от инструмента/приложението (особено съдържание, показващо манекени/модели).(iii) Потребителско съдържание и Потребителски действияПотребителско съдържание. Ние може да направим достъпно на Сайта пространство, посветено на потребителско съдържание като например текстове, снимки, видеоклипове и пр. („Потребителско съдържание”).Когато ни предоставяте потребителско съдържание, вие автоматично ни предоставяте за безвъзмездно ползване вечен, неотменим, неизключителен и важащ за целия свят лиценз да използваме, копираме, променяме, адаптираме, редактираме, разпространяваме, превеждаме, създаваме производни произведения, да включваме в други произведения, да разпространяваме и да използваме по друг начин това Потребителско съдържание (изцяло или частично) във всякакви медии (включително без ограничение в този Сайт).Вие изрично ни предоставяте правото да използваме Потребителското съдържание в собствените ни уебсайтове, но и в уебсайтовете на други лица, най-вече в т.нар. „социални мрежи” (като Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion и пр. Заявяваме, че нашият Сайт не се управлява и не се спонсора по никакъв начин от тези уебсайтове на други лица), включително плъгини и приложения в тези уебсайтове на други лица, които могат да бъдат достъпни от Сайта и които по-нататък ще бъдат наричани „Уебсайтове на други лица”.Вие потвърждавате и приемате, че използването на тези социални мрежи се управлява от условията, зададени от тези социални мрежи. Следователно вие приемате и се съгласявате, че горните условия са обвързващи за нас, когато използваме Съдържанието. Поради това ние не можем да носим отговорност за всяко използване от нас или от друго лице на съдържанието в съответствие с условията, установени от социалните мрежи и най-вече, но без ограничение, по отношение на обхвата на правата, срока на правата и заличаването на Потребителското съдържание.Вие сте единствено отговорни за всякакви претенции на други лица, свързани с използването на Съдържание в съответствие с условията на социалните мрежи.Без отношение към горното вие декларирате и гарантирате, че сте получили всички необходими разрешения от всички бенефициенти на Потребителското съдържание по отношение на такова използване в социални мрежи.И накрая, вие потвърждавате и се съгласявате (и потвърждавате, че сте информирали всички бенефициенти и сте получили тяхното съгласие), че това Съдържание може да е предмет на “вирусна” комуникация (комуникация от уста на уста) на уебсайтовете на тези други лица и че ние не носим никаква отговорност в това отношение.Всяко потребителско съдържание, което публикувате в този Сайт, е изцяло ваш избор и ваша отговорност. Ние обаче бихме искали да ви напомним, че Потребителското съдържание не трябва да влиза в противоречие с действащото законодателство и приетите стандарти за морал и че то не трябва да нарушава правата на другите. В тази връзка ние си запазваме правото по всяко време да премахваме Потребителско съдържание, което е явно незаконно и/или противоречащо на приетите стандарти за морал и/или нарушаващо правата на другите.Потребителски действия. Чрез Уебсайтове на други лица за вас в Сайта са достъпни някои действия като споделяне, коментиране и/или оценяване на Съдържание, действие наричани по-нататък „Потребителски действия”.Когато предприемете Потребителско действие в или чрез Уебсайт на друго лице, вие ни позволявате да имаме достъп до някои базови данни от акаунта ви в Уебсайта на другото лице (включително име, снимка от профила, пол, дата на раждане, мрежи, потребителски идентификации, списък от приятели и друга информация, която е съобщена на всички, както и личности, които следвате и/или които ви следват, коментарите и/или оценките, които правите, наричани по-нататък „Публична информация”), като това се прави с цел работа на тези Потребителски действия.Напомняме ви, че Публичната информация, която ни предоставяте в или чрез Уебсайт на други лица, е публично оповестена и може да бъде видяна от всеки, който посещава Сайта или е член на Уебсайта на другото лице. Ние не носим отговорност за публикуването на вашата Публична информация и използването й от страна на други потребители.Ако вече не желаете вашата Публична информация да се публикува в нашия Сайт, вие сте единствено отговорни за настройките за личната ви информация и за акаунта си в Уебсайтовете на другите лица. Ние не носим отговорност за времето от промяната на настройките за вашите лични данни до заличаването на дейността в нашия Сайт или в интернет.Моля, информирайте ни за всяко Потребителско съдържание, което изглежда незаконно и/или противоречащо на общоприетите стандарти за морал и/или изложените тук принципи и/или нарушаващо правата на другите на следния адрес: [email protected](iv) БлогНие може да ви дадем достъп в този Сайт до съдържание, което ви позволява да изразите собствено мнение („Блог”).Използвайки Блога, вие изрично се съгласявате да спазвате приложимото законодателство, общоприетите стандарти за морал, принципите изложени тук и в Картата на блога, както и да се съобразявате с правата на другите.Моля, информирайте ни за всяка комуникация, която изглежда незаконна и/или противоречаща на общоприетите стандарти за морал и/или принципите изложени тук и в Хартата на блога и/или нарушаваща правата на другите на следния адрес: [email protected]

4. ИНФОРМАЦИЯ В САЙТА

А. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИНие полагаме усилия да ви предоставяме точна и актуална информация. Въпреки това преносът на данни и информация по интернет не гарантира абсолютна техническа надеждност и затова ние не можем да гарантираме точността на всички данни в този Сайт.Освен това искаме да подчертаем, че в достъпната на този Сайт информация може да има неточности и пропуски, дължащи се в някои случаи на намеса на други лица. Моля, информирайте ни за всякакви грешки и пропуски на e-mail адрес: [email protected]Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕОсвен ако не е предвидено друго, продуктите и услугите, които ви представяме, не са предложение за продажба, а са общо представяне на обхвата на продуктите и услугите, които разпространяваме в страната, в която работи този Сайт.C. СЪВЕТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКАСъветите в този Сайт и/или инструментите за диагностика са елементарни симулации, предназначени за получаване на експертни козметични съвети. Предоставяната от тях индикативната информация в никакъв случай не заменя медицинската диагноза или клиничната консултация, нито е заместител на медицинското лечение. Следователно, ние не гарантираме пълното ви удовлетворение от съветите вследствие на използването на тези инструменти и не носим отговорност за действията ви вследствие на тези съвети.За всякаква допълнителна информация или при каквито и да е съмнения ви препоръчваме да се консултирате с вашия личен лекар и/или да ни пишете на следния адрес: [email protected]Д. ХИПЕРЛИНКОВЕХиперлинковете в този Сайт може да ви отведат в Уебсайтове на други лица с някаква цел (участие в социална мрежа, информация или e-бизнес), чието съдържание ние не контролираме. Ние не носим никаква отговорност за съдържанието и/или поведението на тези Уебсайтове на други лица. Поради това ние не гарантираме нито достоверността, нито точността на информацията и/или съдържанието, публикувани на тези Уебсайтове на други лица. Практиките в обработката на личните данни на тези Уебсайтове на други лица може да се различава от нашата. Съветваме ви да се осведомите за политиката за личните данни на тези Уебсайтове на трети лица, защото ние не контролираме тяхната обработка и събиране на лични данни. Поради това и тъй като тези хиперлинкове са включени в този Сайт, за да улесним навигацията ви в интернет, консултирането с тези Уебсайтове на други лица е изцяло ваш избор и ваша изключителна отговорност.Освен това, ако искате да създадете хиперлинкове към този Сайт, трябва предварително да поискате нашето разрешение на адрес: [email protected] БИСКВИТКИБисквитките са малки файлове, които остават във вашия компютър, когато навигирате в даден уебсайт (като например страниците, в които се влиза, датата и часа на влизането и пр.) и които могат да бъдат прочетени при посещението ви в същия уебсайт.За да се възползвате от всички функции на Сайта, ви препоръчваме да настроите браузъра си да приема бисквитки. Искаме да подчертаем, че бисквитките не ни позволяват да ви идентифицираме и че информацията, записана от бисквитките на вашия компютър се пази 6 месеца.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

Амбицията на Л’Ореал е да бъде образцов корпоративен гражданин, който да допринесе светът да се превърне в едно по-добро място. Много високо ценим честността и прозрачността и сме посветени на това да установим силни и дълготрайни отношения със своите потребители, изградени на базата на доверие и взаимна полза. Част от този ангажимент е свързан със защитата и запазването на вашите лични данни и избори. Зачитането на вашите лични данни е от основно значение за нас. Поради тази причина  създадохме своите „Обещание за защита на лични данни ” и  описаната по-долу „Политика за защита на личните данни”.   ОБЕЩАНИЕТО НИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Ние зачитаме вашите личните данни и избори.
 2. Ние гарантираме, че защитата на личните данни сигурността са въплътени във всичко, което правим.
 3. Няма да ви изпращаме маркетингови материали, ако не сте поискали да получавате такива.  Може да промените решението си по всяко време.
 4. Никога не предоставяме или продаваме вашите данни.
 5. Поели сме ангажимент да  защитим и пазим вашите данни. Това включва работа единствено с доверени партньори.
 6. Поели сме ангажимент да бъдем открити и  прозрачни за това как използваме данните ви.
 7. Не използваме данните ви по начин, за който не сме ви уведомили.
 8. Ние зачитаме вашите права и винаги се стремим да се съобразим с вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.
За повече информация относно нашите практики за защита на  личните данни,  по-долу сме описали какви видове лични данни събираме директно или от взаимоотношенията с вас, как ги използваме, с кого може да ги споделяме, как защитаваме и съхраняваме данните и вашите права, свързани с личните ви данни. Разбира се, за вас може да не се отнасят всички описани случаи. Тази политика за защита на личните данни описва всички възможни ситуации на взаимодействие. Колкото повече взаимодействате с нас, толкова повече научаваме за вас и  това ни дава възможност да ви предлагаме персонализирани услуги.   Когато споделяте лични данни с нас или когато ние събираме лични данни за вас, ние ги  използваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията.   КАКВО ЩЕ ПРОЧЕТЕТЕ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?   Кои сме ние? Какво представляват личните данни? Какви данни събираме за вас и как ги използваме? Как събираме или получаваме вашите данни? Автоматично вземане на решение Профилиране Кой може да има достъп до моите лични данни? Къде съхраняваме личните ви данни Колко дълго пазим вашите лични данни Защитени ли са личните ми данни? Линкове към сайтове на трети страни и вписване в социални мрежи Социални мрежи и съдържание, генерирано от потребителя Вашите права и избори Контакти

Кои сме ние?

VICHY е част от ЛОреал България ЕООД. Дружеството на Л’Ореал е  отговорно за  защита на личните данни, които споделяте с нас. Когато казваме „Л’Ореал”, „ние”, „нас” или „наш”, това означава кого имаме предвид Л’Ореал е  администратор на лични данни по смисъла на приложимите закони за защита на личните данни.   ЛОреал България ЕООД Бул. Никола Вапцаров 55 Експо 2000 Представляващ: Бриджит Стрелър, директор

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

„Лични данни” означава всяка информация или част от информация, която може да ви идентифицира или директно (напр. по име), или косвено (напр. с  данни като уникален ИД номер). Това означава, че  личните данни включват информация като електронен адрес / домашен адрес / мобилен телефон, потребителски имена, профилни снимки, лични предпочитания и   профил на  пазаруване, съдържание, генерирано от потребителя, финансова информация и здравна информация. Те може също така да включват и уникални цифрови идентификатори като IP адрес на компютъра или MAC адрес на мобилното ви устройство, както и кукита.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Л’Ореал вярва, че вие, потребителите, сте в основата на това, което правим. Обичаме да чуваме вашето мнение, да се учим от вас и да създаваме и  предлагаме продукти,  които харесвате. Също така заем, че много от вас обичат да споделят с нас. Поради тази причина има много възможности да споделяте с нас лични данни, които ние можем да събираме.  

 • Как събираме или получаваме вашите данни? Можем да събираме или получаваме ваши данни от сайтове, формуляри, приложения, устройства, продукти на Л’Ореал или страници на брандове в социалните мрежи и от други места. Понякога ни ги предоставяте директно (напр. когато създавате акаунт, когато се свързвате с нас, когато купувате от нашите сайтове / приложения или магазини / салони за красота), понякога ги събираме (напр. с използване на кукита, за да разберем по какъв начин използвате нашите сайтове / приложения), а понякога получаваме данните ви от трети страни, включително други дружества на Л’Ореал.   Когато събираме данни, ние обозначаваме със звездички задължителните полета за попълване с информация, която ние е необходима:
 • За да изпълним договора си с вас (напр. да ви доставим продуктите, които сте закупили от нашите сайтове / приложения);
 • Да ви предоставим поисканата от вас услуга (напр. да ви изпращаме нюзлетъри) или
 • Да спазим някои законови изисквания (напр. фактуриране)
Ако не ни предоставите информация в поле, маркирано със звездичка, това може да се  отрази на възможността ни да ви предоставим продуктите и услугите.     В долната таблица предоставяме информация, в която обясняваме:
 • В кои случаи искаме и събираме данни за вас? Тази колона обяснява дейността или сценария, в които сте, когато използваме или събираме данни за вас.  Например, дали пазарувате, абонирате се за  нюзлетър или браузвате в сайтовете / приложенията.
 • Какви лични данни за вас можем да получаваме директно или от взаимоотношенията с вас? Тази колона обяснява какви видове данни събираме за вас в зависимост от ситуацията.
 • Кога и как и използваме? Тази колона  пояснява какво  правим с вашите данни и целта, за която ги събираме.
 • Какви са законовите основания да използваме вашите лични данни? Тази колона обяснява причината, поради която може да използваме ваши лични данни.
В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания  да използваме ваши лични данни, са:
 • вашето съгласие
 • наш законосъобразен интерес, който може да бъде:
  • подобряване на нашите стоки и услуги: в частност, нашите бизнес интереси да  можем да разберем по-добре вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги, сайтове / приложения / изделия, продукти и брандове в полза на потребителите
  • предотвратяване на измами:  за да гарантираме плащането да е точно и да няма  измами и злоупотреби
  • обезопасяване на нашите инструменти: за да запазим използваните от вас инструменти (своите сайтове / приложения / изделия) безопасни и  защитени и да осигурим те да функционират правилно и непрекъснато да бъдат подобрявани
 • изпълнение на договор: в частност, предоставяне на услуги, които сте поискали от нас
 • законови основания когато  обработката на данните се изисква по закон.

Автоматично вземане на решение

 • За целите на защита на транзакциите, които минават през нашите сайтове / приложения /  устройства срещу измами и злоупотреби, използваме  приложението на доставчик трета страна за защита срещу измами. Този метод за предотвратяване на измами се основава например на прости сравнения, връзки, клъстеризиране, предвиждане и  засичане на  outliers с използване на интелигентни агенти, техники за обединяване на данни и различни техники за  извличане на данни. Този процес на засичане на измами може да се автоматизира изцяло или да включва човешка намеса, при което окончателното решение да се взема от човек. Във всички случаи, ние предприемаме всички необходими предпазни и защитни мерки за намаляване на достъпа до вашите данни. В резултат на автоматизираното засичане на измами, може (i) да има известно забавяне в обработването на вашата поръчка / искане, докато разглеждаме вашата транзакция; и (ii) да бъдете ограничени или изключени от ползване на услугата в случай, че има установен съществуващ риск от измама. Имате право на достъп до информацията, на чиято основа вземаме своето решение. Моля, прочетете раздел „Вашите права и избори” по-долу.
 • Профилиране Когато изпращаме или показваме персонализирана комуникация или  съдържание, може да използваме някои техники, които  се квалифицират като „профилиране” (напр. всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, която се състои от използването на тези данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическото лице,  в частност за анализиране или предиктиране на аспекти, свързани с естественото на личните предпочитания, интересите, финансовото положение, локацията, здравословното състояние, надеждността или движенията на физическото лице). Това означава, че можем да събираме лични данни за вас по различни начини, както е описано в долната таблица.  Ние централизираме тези данни и ги анализираме, за да направим оценка и прогноза за личните ви предпочитания и/или интереси.   Преглед на информацията за вашите отношения с нас и последствията, свързани  вашите данни

 • В кои случаи събираме данни за вас? Какви лични данни за вас можем да съхраняваме? Как и кога можем да ги използваме? Какви са законовите ни основания да обработваме вашите данни? Създаване и управление на акаунт
  Информацията, събирана по време на създаването на акаунт
 • име и фамилия
 • пол
 • електронен адрес
 • адрес
 • телефонен номер
 • снимка
 • дата на  раждане или  интервали години
 • ИД, потребителско име и  лично описание или предпочитания
 • информация за поръчката
 • профил в социалните мрежи (когато използвате социална мрежа за вписване или споделяте тези лични данни с нас).
За да: - управляваме вашите поръчки -  отговорим на вашите въпроси и да взаимодействаме с вас по други начин -  ви предложим програма за лоялност -        ви предоставим възможност да управлявате своите предпочитания -        ви изпращаме маркетингова информация (когато сте поискали това), индивидуализирана по вашия „профил“ (т.е. основана на вашите личните данни и предпочитания, с които разполагаме)     -        ви предложим персонализирани  услуги, съобразени с вашите нужди -        контролираме и подобряваме своите сайтове / приложения -        събираме аналитични и статистически данни -        осигурим защита на своите сайтове / приложения и да  защитим и вас, и нас, срещу измами -
 • Изпълнение на договор За да ви предоставим заявената от вас услуга (напр. създаване на акаунт, провеждане на проучване или закупуване на продукт). -
 • Съгласие За да ви изпращаме директно маркетингови съобщения -
 • Законосъобразен интерес За да осигурим нашите сайтове / приложения да останат сигурни, да ги защитим срещу измама и да можем по-добре да отговорим на вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги, продукти и брандове.

 • Нюзлетър и търговска информация
В зависимост от това колко взаимодействате с нас, тази информация може да включва: -     електронен адрес -     име и фамилия -     лично описание или предпочитания -     профил в социалните мрежи (когато използвате социална мрежа за вписване или споделяте тези лични данни с нас). За да: -      ви изпращаме маркетингови съобщения (които вие сте поискали), съобразени с вашия „профил” на основата на личните данни и предпочитанията,  които сте споделили с нас  (вкл. локация на любимия ви магазин)     - събираме аналитични и статистически данни                             -      поддържаме списъка със забрани, ако сте заявили, че не желаете да получавате информация       -
 • Съгласие Да ви изпращаме директно маркетингови съобщения -
 • Законосъобразен интерес Да съобразим маркетинговите си послания и да установим каква е ефикасността им и да осигурим вашата да получите възможно най-точната информация; да можем да разберем по-добре какви са вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги, продукти и брандове   -
 • Законови основания Да съхраняваме информацията за вас в списъци на лица, които не желаят да получават информация, ако сте поискали повече да не ви изпращаме директни рекламни съобщения На основата на нашия анализ, изпращаме или показваме информация и/или съдържание, които са специално индивидуализирани за вашите интереси / нужди.

 • Покупки и управление на поръчки информация, събирана по време на процеса на купуване    В зависимост от това колко взаимодействате с нас, тази информация може да включва:   -     име и фамилия -     електронен адрес -     адрес (за доставка и    -     телефон -     лично описание или предпочитания -     профил в социалните мрежи (когато използвате социална мрежа за вписване или споделяте тези лични данни с нас) -     информация за транзакцията за закупените продукти и локация на магазина -     плащане и информация; или -     история на пазаруване За да: -      се свържем с вас за финализиране на ваша  поръчка, когато сте запазили продукти в количка или сте сложили продукти в количка без да завършите процеса на отписване -      обработим и проследим вашата поръчка, включително да доставим продукта до посочения от вас адрес -      управляваме плащането на вашата поръчка. Трябва  да отбележим, че информацията за плащане (номер на кредитна карта / Paypal информация /  банкова сметка) не се събират от нас, а директно от доставчиците на платежни услуги -      управление на всеки контакт с нас относно вашата поръчка   -      обезпечаване на транзакциите срещу измама. Трябва да се отбележи,  че използваме приложение на доставчик трета страна за установяване на измами и осигуряване плащането да бъде  точно и направено от вас или упълномощено от вас лице -      обогатяване на вашия профил, ако  направите покупка с използване на информация от своя акаунт -      измерване на степента на удовлетвореност -      решаване на спорове, свързани с покупка -      за статистически цели -
 • Изпълнение на договор: Да ви предоставим заявената от вас услуга (покупка)
 • Законосъобразен интерес Да ви защитим от  измамна транзакция и да осигурим плащането да бъде пълно и без измама и присвояване Имате право в определени случаи да възразите среши използването на вашите данни за „профилиране”. Моля, вижте по-долу своя размер „Вашите права и избори”.

Кой може да има достъп до моите лични данни?

 • Онлайн браузване Информацията, събирана с кукитата или сходни технологии (“Cooklies”*) като част от  браузването ви в уебсайта / приложенията на Л’Ореал или сайтове / приложения на трета страна.   За информация за конкретни кукита на даден сайт / приложение моля, вижте таблицата с кукита на съответния сайт / приложение. /insert link to the Cookie Table/     * Кукитата са малки текстови файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър, таблет или мобилен телефон) докато сте е мрежата, включително сайтовете на Л’Ореал Груп В зависимост от начина на взаимодействие с нас, тези данни могат да включват: -        данни, свързани с начина, по който използвате нашите сайтове / приложения: -     откъде влизате -     информация за вписването -     страници, които сте разглеждали -     видеа, които сте гледали -     реклами, на които сте кликнали или които сте отворили -     продукти, които сте търсили -     вашата локация -     продължителност на престоя -     продукти, които сте избрали за своята кошница   Техническа информация: -   IP адрес -   информация за браузъра -   информация за устройството   Уникален идентификатор, дава на всеки посетител и дата на изтичане на този идентификатор.     Когато е приложимо, използваме кукита с други лични данни, които вече сте споделили с нас (като предишни закупени продукти, дали сте се абонирали за получаване на нюзлетър по електронен път) или за следните цели: -     за осигуряване на правилно функциониране на нашите сайтове / приложения: -     правилно показване на съдържанието -     създаване и запомняне на количка -     създаване и запомняне на вписване -     персонализация на интерфейса като езикова -     параметри, свързани с вашето устройство, вкл. резолюция на екрана и др. -     подобряване на нашите сайтове / приложения, напр. с тестване на нови идеи         -      За  осигуряване сайтът / приложението  да са сигурни и безопасни и  да ви защитават от измами или злоупотреби на нашите сайтове или услуги, например, чрез извършване на проверка за отстраняване на проблеми   -      За събиране на статистически данни  - за избягване на двойно записване на посетителите - за познаване на реакциите на поробителите на рекламните кампании - за подобряване на нашите предложения - за да разберем как сте стигнали до нашите сайтове / приложения
 • Законосъобразен интерес: За да осигурим сайтове / приложения,  реклами и комуникация, които  функционират правилно и  непрекъснатото им подобряване, кукита, които са (i) основни за функционирането на нашите сайтове / приложения, (ii) се използват за поддържане на сигурността и безопасността на нашите сайтове / приложения                              

Можем да споделяме вашите лични данни в Л’Ореал Груп, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или  да защитим своите инструменти да подобрим своите продукти и услуги или след получаване на съгласието ви за това. В зависимост от  целите, за които се събират вашите лични данни, те могат да бъдат използвани на база на нуждите от дружества от Л’Ореал Груп  по цял свят, когато е възможно, псевдонимизирани (което не позволява директна идентификация) когато трябва да ви предоставим поисканите от вас услуги, Можем също така да споделим ваши лични данни  в  псевдонимизиран вариант (без да даваме директна идентификация) с  отдел изследвания и иновации на Л’Ореал, включително   с обекти, които се намират извън вашата страна, за целите на иновации и разработки.  Когато е допустимо, може да споделяме ваши лични данни, включително такива, събрани с кукита, между своите брандове с цел хармонизиране и обновяване на информацията, която споделяте с нас, за статистически цели на основата на вашите характеристики и за индивидуализиране на своята комуникация.   Моля, посетете сайта на Л’Ореал Груп за повече информация  за Л’Овеал Груп, неговите брандове и локации.   Можем да споделяме ваши лични данни с маркетингова цел с трети страни или дружества от Л’Ореал Груп Споделяме ваши лични данни с трети страни за целите на директен маркетинг единствено, ако сте дали съгласието си за това. В този контекст, вашите данни ще бъдат обработвани от такава трета страна която изпълнява ролята на  администратор на лични данни, като се прилагат нейните лични условия и известия за лични данни. Трябва внимателно да се запознаете с информацията преди да дадете съгласието си  информацията в и да бъде предоставяна на такива трета страна.       -      За предоставяне на онлайн реклами:  - за да  ви покажем онлайн  реклами за продукти, от които можете да се интересувате на основата на предишното ви потребителско поведение - за да ви показваме реклами и съдържание в платформите на социалните медии   -      За да  индивидуализираме услугите за вас:  - да ви изпращаме препоръки, маркетингова информация или  съдържание на основата на вашия профил и интереси - да показваме своите сайтове / приложения по индивидуализиран начин като  напомняне  за вашата кошница или вписване, вашия език, кукита за  индивидуализиране на потребителския интерфейс (като параметрите на вашето устройство, включително резолюцията на вашия екран, предпочитания за шрифт и др.). - За да можем да споделяме своето съдържание в социалните мрежи (бутоните за споделяне, които са поместени на сайта. - Съгласие За всички останали кукита

 • Промоционални операции Информацията, събирана по време на  игри, състезания, промоционални оферти, искания за  мостри, проучвания В зависимост от начина, по който взаимодействате с нас, тази информация може да включва: -      име и фамилия -      електронен адрес -      телефонен номер -      дата на раждане -      пол -      адрес -      лично описание или предпочитания -      профил в социалните мрежи (ако сте се вписали с профила си в социалните мрежи или сте споделили тази лична информация с нас) -      друга информация, която сте споделили с нас за себе си (напр.  чрез своята страница „Моят акаунт”, като се свържете с нас или  като ни предоставите съдържание като снимки или  преглед или въпрос с чат функцията, налична на някои сайтове / приложения или с участие в състезания, игри, проучвания) -      за завършване на задачи, които сте ни възложили, например управляване на вашето участие в състезания, игри и проучвания, включително за  отчитане на обратната връзка  от вас и вашите предложения -      за статистически цели                   - За да ви изпращаме маркетингови съобщения (когато сте поискали това) -
 • Изпълнение на договор За изпълнение на услугата, която сте поискали
 • Законосъобразен интерес За ни помогне  да разберем по-добре вашите нужди и очаквания и така да подобрим своите услуги, продукти и брандове
 • Съгласие За да ви изпращаме директни маркетингови материали
 • Съдържание, генерирано от потребителя Информация, събрана когато предоставяте съдържание в една от нашите социални платформи или  приета повторно използване на съдържание, което сте поствали в нашите социални платформи В зависимост от начина, по който взаимодействате с нас, тази информация може да включва:   -      име и фамилия или псевдоним -      електронен адрес -      снимка -      лично описание или предпочитания -      профил в социалните мрежи (когато сте се вписали с него или сте споделили с нас тази информация) -       друга информация за вас, която сте споделили с нас (напр. чрез вашата страница „Моят акаунт”, като се свържете с нас или ни предоставите свое собствено съдържание като снимки или преглед или въпрос, изпратен по чата, който фигурира на някои сайтове / приложения) -      Съгласно специфичните условия, които сте приели: - да поставете свои прегледи или съдържание - да рекламирате нашите продукти     -      За статистически цели
 • Съгласие За повторно използване на съдържанието, което сте поствали онлайн
 • Законосъобразен интерес За да ни помогне да разберем по-добре вашите нужди и очаквания и така да подобрим и рекламираме своите услуги, продукти и брандове.

 • Използване а приложения и устройства Информацията, събирана като част от вашето използване на нашите приложения и/или устройства В зависимост от начина, по който взаимодействате с нас, тази информация може да включва:     -      име и фамилия -      електронен адрес -      локация -      дата на раждане -      лично описание или предпочитания -      снимка -      данни за благополучието, включително тен на кожата, вид кожа / коса -      геолокация За да -      ви предложим  исканата услуга (например,  виртуален тест на нашите продукти, закупуване на нашите продукти чрез приложение или съответните уеб сайтове за електронна търговия;  консултации и уведомления за излагането на слънце, грижите за косата ви) -      анализ на вашите характеристики на благосъстояние и проучване на подходящи продукти (включително запазени продукти)  и процедури -      предлагане на препоръки за продукти и процедури -      За изследвания и иновации от учени в Л’Ореал Груп -      За контролиране и подобряване на нашите приложения и изделия -      За статистически цели
 • Изпълнение на договор За да ви предоставим исканата услуга  (включително, когато е необходимо, анализ на  данни от екипа по изследвания и иновации на алгоритъма, необходим за предоставяне на услугата)
 • Законосъобразен интерес За да  подобряваме непрекъснато своите продукти и услуги така, че да отговарят на вашите нужди и очаквания и за целите на изследвания и иновации
 • Запитвания Информация, събирана когато задавате въпроси (напр. чрез грижа за потребителя), свързани с нашите брандове, нашите продукти и начина, по който се използват В зависимост от начина, по който взаимодействате с нас, тази информация може да включва:   -  име и фамилия -  телефонен номер -  електронен адрес -  друга информация, която сте споделили за себе си с нас във връзка с отправеното запитване (което може да включва благосъстояние и здравословно състояние) -      За отговор на поставените от вас въпроси -      когато е необходимо, за свързването ви със съответните услуги     -      за статистически цели                       -       За козметичен виджилънс: -       за контрол и превенция на всички странични ефекти, свързани си използването на нашите продукти -       за извършване на проучвания, свързани с  безопасното използване на нашите продукти за прилагане и проследяване на предприетите мерки за корекция когато това се налага
 • Съгласие За обработване на вашето запитване
 • Законосъобразен интерес За да ни помогне да разберем по-добре нуждите и очакванията на своите клиенти и така да подобрим своите услуги, продукти и брандове
 • Законови основания За спазване на законовото задължение за контрол на страничните ефекти, причинени от нашите продукти            
 • Спонсорство В зависимост от начина, по който взаимодействате с нас, тази информация може да включва:   -      име и фамилия -      телефонен номер -      електронен адрес -       за изпращане на информация за нашите продукти или информация,  тагната с  със списък с желания на лицето по искане на друго лице
 • Изпълнение на договор За обработка на искане и
 • Законосъобразен интерес За свързване с лице по искане на друго лице

Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши  доверени доставчици трети страни Разчитаме на своите доверени трети страни за изпълнението на определени търговски операции от наше име.  Ние им предоставяме единствено информацията, която им е необходима за изпълнение на услугата и изискваме от тях да не използват вашите лични данни с никаква друга цел.  Винаги полагаме максимални усилия да осигурим  всички трети страни, с които работим, да  спазват зашитата на вашите лични данни. Можем например, да  поверим услуги, които  изискват обработка на вашите лични данни, на:

 • трети страни, които ни помагат и ни съдействат за предоставянето на дигитални услуги и електронна търговия като проследяване на социалните мрежи, локатор на магазините,  програми за лоялност, управление на идентичността,  рейтинг и прегледи, CMR,  уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители
 • рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които  да ни съдействат за  организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност  и управление на вашите контакти и въпроси
 • трети страни, които трябва да ви предоставят продукт, напр. пощенски услуги / доставки
 • трети  страни, които ни помагат и съдействат за предоставянето на ИТ услуги като доставчици на  платформи, хостинг услуги,  поддържане и  подкрепа на нашите бази данни, както и на нашите софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за вас (такива услуги понякога  са свързани с достъп до ваши лични данни за изпълнението на тези задачи)
 • доставчици на платежни услуги и агенции за кредитни референции за целите на оценка на кредитния ви рейтинг и проверка  на вашите данни когато това е условие за сключване на договор с вас
 • трети страни, които ни съдействат в обслужване на клиентите и за целите на  козметичния виджилънс
Можем да предоставяме ваши лични данни на трети страни и в случай, че:
 • продаваме бизнеса или активи, в който случай можем да разкрием ваши лични данни на евентуалния купувач на съответния бизнес или активи. Ако Л’Ореал или част от активите му бъдат придобити от трета страна, в който случай личните данни, които дружеството притежава за своите клиенти във връзка с тези активи, се отнася до прехвърляните активи. В този случай, когато е уместно, данните ви ще бъдат обработвани от купувача, който изпълнява  функциите на нов  администратор на лични данни и неговата  политика за зашита на личните данни, ще регламентира  обработката на вашите лични данни
 • имаме задължение да разкрием или споделим ваши лични данни с цел спазване н на законово задължение или с цел прилагане или  изпълнение на нашите условия на ползване / продажби или други условия,  които сте приели; или за защита на правата, собствеността или безопасността на Л’Ореал, нашите клиенти и служители
 • ако сте дали своето съгласие за това
 • при други обстоятелства,   ако имаме право да правим това по закон

Можем да разкриваме  ваши лични данни на своите партньори:

 • ако услуга, за която сте се абонирали, е създадена съвместно от Л’Ореал и негов партньор (например, ко-брандирано приложение), В този случай Л’Ореал и партньорът ще  обработват вашите лични данни за своите собствени цели и така, вашите данни ще се обработват:
 • от Л’Ореал съгласно тази политика за защита на личните данни
 • от партньора в качеството му на администратор на лични данни и съгласно неговата политика за защита на личните данни, която ще регламентира обработването на вашите лични данни
 • Ако сте дали съгласието си да получавате маркетингова и търговска комуникация от партньор на Л’Ореал чрез определено съгласие за получаване на електронни писма (например  в приложение, брандирано от Л’Ореал и  предоставено на неговите партньори). Вашите данни ще се обработват от партньора, в качеството на администратор на лични данни, съгласно неговите условия и  политика за защита на личните данни
 • Можем да  публикуваме на  нашето помощно съдържание в социалните мрежи. Така в случай, че се консултирате в сайт / приложение със съдържание от социалните мрежи, куки от съответната социална мрежа може да се съхрани на нашия сайт / приложение от асоциалните мрежи, кукито от социалната мрежа може да се съхрани на вашето устройство. Моля, прочетете политиката за кукита на тези социални мрежи за повече информация.
Не предлагаме и не продаваме личните ви данни Къде съхраняваме личните ви данни Данните, които събираме от вас, могат да бъдат прехвърлени до, достъпни в и съхранявани на място извън Европейската Икономическа Общност (ЕИО).  Те могат да се обработват и от персонал, които работи за нас извън ЕИО или за един от нашите доставчици на услуги.   Когато Л’Ореал изпраща лични данни извън ЕИО, това става по сигурен и законосъобразен начин. Тъй като в някои страни не съществуват закони, които  регламентират използването и трансфера на лични данни, ние  предприемаме действия да осигурим третите страни да спазват ангажиментите, описани в тази политика. Тези стъпки могат да включват  преглед на стандартите и  за сигурност и защита на личните данни на третите страни и/или за сключването на съответни договори (на основата на модела,  приет от ЕС, който е наличен тук).   За повече информация моля , вижте долния раздел „Контакти”.

Колко дълго пазим вашите лични данни Ние съхраняваме вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. За да определим срока за задържане на вашите лични данни прилагаме следните критерии:

 • когато купувате стоки и продукти, запазваме вашите лични данни за срока на договорните отношения
 • когато участвате в промоционална оферта, запазваме вашите лични данни за срока на промоционалната оферта
 • когато сте се обърнали към нас със запитване,  запазваме вашите лични данни за срока, необходим за отговор на запитването ви
 • когато създадете акаунт, запазваме вашите лични данни до момента, в който пожелаете да  ги изтрием или след период на липса на активност (няма активно взаимодействие с брандовете), определено  съгласно местните регламенти и указания
 • когато сте дали съгласието си за директен маркетинг, съхраняваме вашите лични данни докато се отпишете или поискате да ви отпишем, или след период на липса на активност (няма активно взаимодействие с брандовете), определено съгласно локалните правила и указания
Когато на компютъра има кукита, ги пазим докато е необходимо за изпълнение н а целите им (напр. за продължителността на сесията пазаруване кукитата количка или  кукитата за сесия ИД) и за периода, определен съгласно местните наредби и  указания.     Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да управляваме своите права (например, да подаваме искове в съдилища) или за статистически и исторически цели. Когато вече нямаме нужда от вашите лични данни, ги изтриваме от своята система и записи или ги правим анонимни, така че вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.
 • Защитени ли са личните ми данни? Ние се задължаваме да  осигурим защита на вашите лични данни и да предприемем всички законови мерки в тази връзка. Ние изискваме по договор нашите доверени трети страни, които използват ваши лични данни, да правят същото.   Ние винаги правим най-доброто, за да защитим вашите лични данни и след като получим вашите лични данни, прилагаме строги процедури и  мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Тъй като предаването на информация по интернет не е напълно безопасен, не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, прехвърлени към нашия сайт. Следователно, всяко прехвърляне остава на ваш риск.

Линкове към сайтове на трети страни и вписване в социални мрежи Понякога нашите сайтове и приложения съдържат линкове до и от сайтове на наши партньорски мрежи, рекламодатели и клонове. Ако  следвате линк на такива сайтове, имайте предвид, че те имат свои собствени политики за защита на личните данни и че ние не поемаме никаква отговорност за тези политики. Моля, прочетете съответните политики преди да предоставяте лична информация на такива сайтове. Можем да ви предложим също и възможността да използвате вписване с профила си в социална мрежа. Ако ползвате това, моля, имайте предвид, че споделяте с нас своята профилна информация в зависимост от настройките на платформата на социалната медия. Моля, вижте платформата на социалната мрежа и политиката за защита на личните данни, за да разберете как се споделят и използват личните ви данни.   Социални мрежи и съдържание, генерирано от потребителя Някои от нашите сайтове и приложения дават на потребителите възможност да споделят свое съдържание. Моля, помнете, че всяко съдържание, предоставено на една от нашите платформи в социалните мрежи, е публично видимо и трябва да сте внимателни  когато предоставяте лични данни като финансова информация или адрес. Не носим отговорност за никакви действия, предприети от други лица, ако поствате лични данни на  някоя от нашите платформи в социалните мрежи и препоръчваме да не споделяте подобна информация.

ВАШИТЕ ПРАВА И ИЗБОРИ Л’Ореал уважава правото ви на лична неприкосновеност: важно е да можете да   управлявате своите лични данни. Имате следните права: Вашите управа Какво означава това? Правото ви  да бъдете информирани Имате право да получите ясна, прозрачна и  разбираема информация за начина, по който използваме вашите лични данни и за своите права. По тази причина ви предоставяме информацията в тази политика. Правото ви на достъп Имате право на достъп и да получите копие от личните данни за вас, с които разполагаме (предмет на определени рестрикции).  Можем да начислим такса за административните разходи, свързани с предоставяне на информацията. За целта моля, свържете се с нас като използвате информацията по-долу.    Правото ви на коригиране Имате право личните ви данни да бъдат коригирани в случай, че са неточни, остарели и/или непълни. Ако желаете да коригирате личните си данни,  моля, свържете се с нас на посочените по-долу контакти. Ако имате акаунт, това е най-лесният начин сами да коригирате данните си  с функцията „Моят акаунт”. Правото ви да бъдете изтрити / правото да бъдете забравени В някои случаи имате право личните ви данни да бъдат изтрити или заличени. Имайте предвид, че това право не е абсолютно, тъй като може да има законови или регулаторни  основания да съхраняваме ваши лични данни. Ако желаете да изтрием вашите лични  данни, моля, свържете се на долупосочените контакти. Правото да възразите срещу директен маркетинг, включително профилиране Можете да откажете абонамент или да се отпишете от получаването на директни маркетингови съобщения по всяко време, най-лесният начин за целта е да кликнете линка “unscribe” в електронното писмо или  комуникацията, която ви изпращаме.  Можете и да се свържете с нас на посочените по-долу контакти.   Ако искате да възразите срещу профилиране, моля, свържете се с нас на долупосочените контакти. Правото да оттеглите съгласието си  данните ви да бъдат обработвани по всяко време Можете да отмените съгласието си да обработваме вашите данни, което сте дали преди това.  Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработка на основата на съгласието преди  то да бъде оттеглено.  Правим препратка  към  таблицата раздел Какви данни събираме от вас и как ги използваме и особено колоната „Какви са нашите законови основания да обработваме вашите лични данни?”, за определение кога обработката е на основата на дадено съгласие. Ако желаете да възразите за оттегляне на своето съгласие, моля, свържете се на долупосочените контакти. Правото да възразите данните ви да бъдат обработвани на основата на законосъобразни интереси Може по всяко време да възразите срещу обработването на вашите данни когато това обработване се основава на законосъобразен интерес. Правим препратка  към  таблицата раздел „Какви данни събираме от вас и как ги използваме” и особено колоната Какви са нашите законови основания да обработваме вашите лични данни?, за определение кога обработката е на основата на дадено съгласие. За целта се свържете с нас на долупосочените контакти.

Правото да подадете оплакване пред надзорен орган Имате прояви да се свържете с органа по зашита на личните данни в своята страна, за да подадете оплакване среши защитата на личните данни и практиката на защита на личните данни на Л’Ореал. Не се колебайте да се свържете с нас на долупосочените контакти преди да подадете оплакване пред компетентния орган по зашита на личните данни. Правото  на пренасяне на данните Имате право да премествате, копирате или прехвърляте данни от наша база данни в друга, това се отнася само до тези данни, които вие сте предоставили когато обработването се основава на договор или на даденото ви съгласие, а  обработването става автоматично. Правим препратка  към  таблицата раздел „Какви данни събираме от вас и как ги използваме” и особено колоната „Какви са нашите законови основания да обработваме вашите лични данни?”, за определение кога обработката е на основата на изпълнение на договор или дадено съгласие, за повече информация моля, свържете се на долупосочените контактни данни. Правото на  ограничения Това право означава, че нашето обработване на вашите данни е ограничено, така че ние можем да ги  съхраняваме, но не можем да ги използваме или обработваме. Това се прилага в някои ограничени случай, описани в общия регламент за зашита на  личните данни,  които са следните -        точността на личните данни се оспорва от носителя им субект (от вас), за период, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни -          обработването е незаконно и субектът (вие) възразявате среши изтриването на личните данни и вместо това искате ограничение в ползването им -          администраторът (Л’Ореал) няма нужда от личните яви данни за целите на обработка, но  те се искат от  субекта за установяване, водене или защита по правни искове -          субектът (вие) възразявате срещу обработването на основата на законосъобразни интереси на администратора на лични данни в очакване на проверка  дали законосъобразните основания на администратора надхвърлят тези на субекта на данните   Ако желаете да поискате ограничение, се свържете, като използвате долната информация. Правото  на деактивиране на кукита Настройките на интернет браузърите обикновено са  програмирани по по подразбиране да приемат кукита, но лесно може да промените настройките на браузъра. Много кукита се използват с цел повишаване на използваемостта или функционалността на сайтовете / приложенията; затова деактивирането на кукиката може да не ви даде възможност да използвате определени страници от сайтовете. Приложенията както е описано в таблицата политика за кукиката.   Ако искате да ограничите или да блокирате кукита, зададени от нашите сайтове / приложения (което може да ви попречи да  използвате определени части от сайта), може да ползвате настройките на браузъра, функцията Help на браузъра ще ви покаже как. За повече информация, идете на долния линк: http://www.aboutcookies.org/   Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността ви, за да обработим   вашето искане.

Контакти

Ако имате въпроси или запитвания относно начина, по който обработваме и използваме вашите лични данни или бихте искали да упражните някое от гореописаните си права, можете да се свържете с нас на www.laroche-posay.bg   Можете да се свържете с нашия служител по обработка на личните данни (DPO) на [email protected] или на [email protected]

6. ПРОМЯНА НА САЙТА И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Ние можем да променяме съдържанието и информацията в този Сайт и можем да променяме тези Условия на ползване включително, но не само с цел спазване на ново законодателство и/или разпоредби и/или подобряване на Сайта. Всички промени и/или допълнения ще бъдат включени в тези Условия за ползване.


7. ХОСТИНГ

Този Сайт се хоства от корпорацията Verizon France, дружество с ограничена отговорност със седалище „Терас Боялдо” № 100/101, Пюто 92800, Франция [100 Terrasse Boieldieu 92800 Puteaux, France], регистрирано в Търговския и фирмен регистър на гр. Нантер под номер 39851716900023.

Участници

LA ROCHE-POSAY
Avenue René Levayer
BP 23
86270 LA ROCHE POSAY (France)
CAPITAL SOCIAL 379.721,000 EUR – RCS LRPLP : 306 688 714 RCS Poitiers

Verizon France SAS
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
La Défense
92800 Puteaux France
Siret 398 517 169 RCS Nanterre
Tel: +33 (1) 53 75 82 00

Apotamox
70, rue des Marais
72000 Le Mans
www.apotamox.com
Siret 393 143 722 RCS Le Mans
Tel: +33 (2) 43 14 10 10 

Препоръчваме

Вижте всички статии
3 pushs

ImgArticlePush_

ImgArticlePush_

ImgArticlePush_