Много висока защита

Кожа с непоносимост към слънцето, по-известна като слънчева алергия. Екстремна интензивност на слънцето.

Висока защита

За чувствителна към слънцето кожа. Нормална интензивност на слънцето.

Чувствителна кожа на деца

Допълваща грижа

Препоръчваме